P.O.N. 2014/2020 "Speakeasy" 10.2.3B – FSEPON-PU-2018-78

Rinuncia figura aggiuntiva - PON "SPEAKEASY" 10.2.3B-FSEPON- PU-2018-78

Si riporta in allegato il DECRETO DI RINUNCIA A FIGURA AGGIUNTIVA - Avviso MIUR prot. n° 3504 del 31/03/2017- PON "Speakeasy"  10.2.3B - FSEPON - PU - 2018 - 78 — CUP: F89F18000350006.

Attachments: